Telefon/fax: 0261 821 201

Hotărâri Consiliul Local

 

VEZI AICI HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL SANISLĂU IN  ANUL  2018 

VEZI AICI HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL SANISLĂU IN  ANUL  2017 

VEZI AICI HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL SANISLĂU IN  ANUL  2016 

VEZI AICI HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL SANISLĂU IN  ANUL  2015 

HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL SANISLĂU IN  ANUL  2014 

NR. HCL

DATA HCL

CONŢINUTUL HOTĂRÂRII
- PE  SCURT -

1

14.01.2014

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014

2

14.01.2014

Privind stabilirea taxelor speciale pentru anul 2014

  3

14.01.2014

Privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2014 pentru beneficiarii de ajutor social, apţi de muncă din comuna Sanislău

  4

14.01.2014

Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Sanislău, judeţul Satu Mare, pentru anul 2014

  5

14.01.2014

Privind aprobarea Planului pentru cutremure al comunei Sanislău, judeţul Satu Mare, pentru anul 20144

  6

14.01.2014

Privind aprobarea acoperirii definitive din execedentul bugetar local a deficitului secţiunii de dezvoltare

  7

30.01.2014

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2014

  8

30.01.2014

Privind însuşirea Raportului de evaluare referitor la terenul intravilan în suprafaţă de 2.705 mp., situat în localitatea Sanislău, judeţul Satu Mare, înscris în C.F. nr. 2474 Sanislău, cu nr. cad. 65, proprietatea numitului TĂTAR DUMITRU

  9

30.01.2014

Privind mandatarea primarului comunei Sanislău în vederea încheierii tranzacţiei privind terenul intravilan în suprafaţă de 2.705 mp., situat în localitatea Sanislău, judeţul Satu Mare, înscris în C.F. nr. 2474 Sanislău, cu nr. cad. 65, proprietatea numitului TĂTAR DUMITRU

10

27.02.2014

Privind mandatarea reprezentantului comunei Sanislău să voteze în Adunarea Generală a A.D.I. pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare aderarea comunelor Cămârzana şi Gherţa Mică la asociaţie

11

27.02.2014

Privind aprobarea participării comunei Sanislău, în calitate de asociat-membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ JUDEŢUL SATU MARE

12

27.02.2014

Privind alocarea sumei de 10.000 lei în contul ASOCIAŢIEI PĂRINŢILOR „GHEORGHE BULGĂR” SANISLĂU

13

27.02.2014

Privind acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 1.000 lei, domnului KRAICZAR GHEORGHE

14

10.03.2014

Privind preluarea în inventarul domeniului public al comunei Sanislău a tuturor străzilor din comuna Sanislău

15

10.03.2014

Privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sanislău, judeţul Satu Mare

16

10.03.2014

Privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SANISLĂU 2014-2020

17

10.03.2014

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de investiţii MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA SANISLĂU, JUDEŢUL SATU MARE din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”

18

10.03.2014

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de investiţii EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA MARNA, COMUNA SANISLĂU, JUDEŢUL SATU MARE

19

10.03.2014

Privind utilizarea sumelor necesare din excedentul bugetar al anului 2013 pentru achiziţionarea unui excavator şi achitarea contravalorii lucrărilor la proiectul MODERNIZARE STĂZI, AMENAJARE PARCĂRI ÎN LOCALITATEA SANISLĂU

20

02.04.2014

Privind cota de cofinanţare pentru obiectivul de investiţii MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA SANISLĂU, JUDEŢUL SATU MARE din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”

21

11.04.2014

Privind avizarea listei de investiţii prioritare finanţate din POS mediu din cadrul proiectului „EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL SATU MARE” perioada de programare 2014-2020

22

11.04.2014

Privind avizarea Caietelor de sarcini şi regulamentului aferente serviciului public de salubrizare

23

11.04.2014

Privind acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 1.000 lei, doamnei CSIGI IRMA

24

19.05.2014

Privind modificarea bugetului local pe anul 2014

25

19.05.2014

Privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313 / 19.11.2009

26

19.05.2014

Privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 122 / 31 martie 2014, întocmit de către S.C. AGENŢIA VENUS S.R.L. CAREI, referitor la terenul intravilan în suprafaţă de 630 mp., situat în localitatea Sanislău, înscris în C.F. nr. 100557 Sanislău, cu nr. cad. 165, proprietatea numiţilor BOKOR ILEANA şi BOKOR IOAN

27

19.05.2014

Privind mandatarea primarului comunei Sanislău în vederea încheierii Contractului de vânzare-cumpărare şi a Actului de dezmembrare şi lotizare privind terenul intravilan în suprafaţă de 630 mp., situat în localitatea Sanislău, înscris în C.F. nr. 100557 Sanislău, cu nr. cad. 165, proprietatea numiţilor BOKOR ILEANA şi BOKOR IOAN

28

19.05.2014

Privind acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 1.000 lei, doamnei TAŞNADI MARIA-FELICIA

29

19.05.2014

Privind alocarea sumei de 1.000 lei cu ocazia zilei de 1 iunie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPIILOR pentru Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bulgăr” Sanislău

30

07.07.2014

Privind alocarea sumei de 1.500 lei pentru participarea comunei Sanislău la evenimentul ZILELE JUDEŢULUI SATU MARE 2014

31

07.07.2014

Privind alocarea sumei de 1.000 lei pentru organizarea evenimentului cultural comemorativ LIVIU BORLAN – amintirea compozitorului şi a muzicii sale pe plaiurile natale după 20 de ani

32

07.07.2014

Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 16.000 lei pentru PAROHIA REFORMATĂ SANISLĂU

33

07.07.2014

Privind acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 1.000 lei, doamnei KARIKAS ANGELA

34

24.07.2014

Privind revocarea Hotărârii nr. 26/2014 privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 122 / 31 martie 2014, întocmit de către S.C. AGENŢIA VENUS S.R.L. CAREI, referitor la terenul intravilan în suprafaţă de 630 mp., situat în localitatea Sanislău, înscris în C.F. nr. 100557 Sanislău, cu nr. cad. 165, proprietatea numiţilor BOKOR ILEANA şi BOKOR IOAN

35

24.07.2014

Privind revocarea Hotărârii nr. 27/2014 privind mandatarea primarului comunei Sanislău în vederea încheierii Contractului de vânzare-cumpărare şi a Actului de dezmembrare şi lotizare privind terenul intravilan în suprafaţă de 630 mp., situat în localitatea Sanislău, înscris în C.F. nr. 100557 Sanislău, cu nr. cad. 165, proprietatea numiţilor BOKOR ILEANA şi BOKOR IOAN

36

24.07.2014

Privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 122 / 31 martie 2014, întocmit de către S.C. AGENŢIA VENUS S.R.L. CAREI, referitor la terenul intravilan în suprafaţă de 630 mp., cu număr cadastral 100610, situat în localitatea Sanislău, comuna Sanislău, judeţul Satu Mare, proprietatea numiţilor BOKOR ILEANA şi BOKOR IOAN

37

24.07.2014

Privind mandatarea primarului comunei Sanislău în vederea încheierii Contractului de vânzare-cumpărare privind terenul intravilan în suprafaţă de 630 mp., cu număr cadastral 100610, situat în localitatea Sanislău, comuna Sanislău, judeţul Satu Mare, proprietatea numiţilor BOKOR ILEANA şi BOKOR IOAN

38

24.07.2014

Privind modificarea bugetului local pe anul 2014

39

24.07.2014

Privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru organizarea evenimentului ZIUA COMUNEI SANISLĂU

40

24.07.2014

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de investiţii STAŢII DE AUTOBUS ÎN COMUNA SANISLĂU, JUDEŢUL SATU MARE

41

27.08.2014

Privind alocarea sumei de 12.000 lei pentru organizarea evenimentului ZIUA MOŢILOR DE LA CÂMPIE în satul Marna Nouă, comuna Sanislău, judeţul Satu Mare

42

27.08.2014

Privind acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 1.000 lei, domnului PREG IOAN

43

11.09.2014

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

44

30.09.2014

Privind rectificarea bugetului local pe anul 20144

45

30.09.2014

Privind alocarea sumei de 1.000 lei pentru participarea comunei Sanislău la evenimentul « ZILELE LEADER »

46

30.09.2014

Privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

47

14.10.2014

Privind revocarea parţială a Hotărârii nr. 16 / 2005 privind darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor immobile

48

14.102014

Privind acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 1.000 lei doamnei FECHETE MARIA

49

13.11.2014

Privind modificarea bugetului local pe anul 2014

50

13.11.2014

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de investiţii “MONUMENTUL EROILOR DIN SATUL HOREA, COMUNA SANISLĂU, JUDEŢUL SATU MARE”

51

13.11.2014

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de investiţii “AMENAJARE LOC DE JOACĂ ÎN LOCALITATEA SANISLĂU, JUDEŢUL SATU MARE”

52

13.11.2014

Privind alocarea sumelor necesare pentru organizarea evenimentului “1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI”

53

13.11.2014

Privind alocarea sumei necesare pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu cumpărarea cadourilor de Crăciun pentru copii

54

21.11.2014

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de investiţii “MODERNIZARE ULIŢE ÎN COMUNA SANISLĂU, JUDEŢUL SATU MARE”

55

21.11.2014

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de investiţii “REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ŞI EXTINDERE AŞEZĂMÂNT CULTURAL ÎN LOCALITATEA HOREA, COMUNA SANISLĂU, JUDEŢUL SATU MARE”

56

21.11.2014

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de investiţii “REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ŞI EXTINDERE AŞEZĂMÂNT CULTURAL ÎN LOCALITATEA MARNA, COMUNA SANISLĂU, JUDEŢUL SATU MARE”

57

21.11.2014

Privind aprobarea iniţierii, înregistrării şi implementării operaţiunii de fuziune prin absorbţie a concesionarului AVIMIX APA S.R.L. de către concesionarul AVICOLA DAN S.R.L.

58

21.11.2014

Privind alocarea sumelor necesare pentru recepţionarea şi inaugurarea drumului realizat prin proiectul de cooperare transfrontalieră româno-maghiară “RESTABILIREA CONEXIUNII RUTIERE DINTRE SANISLĂU (RO) – OMBOLY (HU)”

59

10.12.2014

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

60

22.12.2014

Privind revocarea Hotărârii nr. 08 / 2014 privind însuşirea Raportului de evaluare referitor la terenul intravilan în suprafaţă de 2.705 mp., situat în localitatea Sanislău, judeţul Satu Mare, înscris în C.F. nr. 2474 Sanislău, cu nr. cad. 65, proprietatea numitului TĂTAR DUMITRU

61

22.12.2014

Privind revocarea Hotărârii nr. 09 / 2014 privind mandatarea primarului comunei Sanislău în vederea încheierii tranzacţiei privind terenul intravilan în suprafaţă de 2.705 mp., situat în localitatea Sanislău, judeţul Satu Mare, înscris în C.F. nr. 2474 Sanislău, cu nr. cad. 65, proprietatea numitului TĂTAR DUMITRU

62

22.12.2014

Privind aprobarea modificării Actului constitutive şi a Statutului “ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICII ÎN SECTORUL DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL SATU MARE” prin Actul adiţional nr. 01 / 2014

63

22.12.2014

Privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul compartimentului Poliţiei Locale Sanislău

 

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL SANISLĂU IN ANUL 2013

NR. HCL

DATA HCL

CONŢINUTUL HOTĂRÂRII
- PE  SCURT -

1

08.01.2013

Privind aprobarea taxelor şi impozitelor pe anul 2013

2

08.01.2013

Privind reorganizarea compartimentului de poliţie comunitară ca structură de poliţie locală

3

08.01.2013

Privind aprobarea acoperirii definitive a deficienţei secţiunii de dezvoltarea a bugetului local.în urma utilizării excedentului la 31 decembrie 2011,în cursul anului 2012

4

13.02.2013

Privind mandatarea reprezentantului comunei Sanislău să voteze în Adunarea Generală a ’’Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din jud. Satu Mare ’’

5

13.02.2013

Privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Sanislău pentru anul şcolar 2013-2014

6

13.02.2013

Privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2013 pentru beneficiarii de ajutor social,apţi de muncă din comuna Sanislău

7

13.02.2013

Privind propunerea de diminuare a păşunii comunale cu suprafaţa de 8,13 ha teren

8

13.02.2013

Privind aprobarea taxelor speciale pe anul 2013

9

18.03.2013

Privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 515.772 lei,în conformitate cu prevederile O.U.G nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie,alte măsuri financiare.precum şi modificarea unor acte normative

10

05.04.2013

Privind aprobarea Bugetului local pe anul 2013

11

05.04.2013

Privind aprobarea sunei de 500 lei/familie cu ocazia aniversării a 50 de ani de căsătorie

12

05.04.2013

Privind mandatarea reprezentantului comunei Sanislău să voteze în Adunarea Generală a ’’ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare’’ aderarea comunei Socond la Asociaţie

13

05.04.2013
Revocată

Privind desemnarea reprezentantului comunei Sanislău în adunarea Generală a Acţionarilor a S.C.Apaserv Satu Mare S.A.

14

05.04.2013

Privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local Sanislău

15

05.04.2013

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului

16

16.04.2013
Revocată

Privind preluarea în inventarul domeniului public al comunei Sanislău a unor suprafeţe de teren situate în comuna Sanislău

17

16.04.2013
Revocată

Privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sanislău, judeţul Satu Mare

18

30.05.2013

Privind revocarea HCL nr.13/2013 privind desemnarea reprezentantului comunei Sanislău în adunarea Generală a Acţionarilor a S.C.Apaserv Satu Mare S.A.

19

30.05.2013

Privind revocarea parţială a HCL nr.16/2013 privind preluarea în inventarul domeniului public al comunei Sanislău a unor suprafeţe de teren situate în comuna Sanislău

20

30.05.2013

Privind revocarea parţială a HCL nr.17/2013 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sanislău, judeţul Satu Mare

21

30.05.2013

Privind desemnarea reprezentantului comunei Sanislău în adunarea Generală a Acţionarilor a S.C.Apaserv Satu Mare S.A.

22

30.05.2013

Privind mandatarea reprezentantului comunei Sanislău să voteze în Adunarea Generală a ’’ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare’’ aderarea comunei Bogdand la Asociaţie

23

30.05.2013

Privind mandatarea reprezentantului comunei Sanislău să voteze în Adunarea Generală a ’’ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare’’ aderarea comunei Târşolţ la Asociaţie

24

30.05.2013

Privind aprobarea actului constitutiv al S.C.Apaserv Satu Mare S.A.

25

30.05.2013

Privind aderarea comunei Sanislău la Asociaţia Comunelor din România

26

30.05.2013

Privind  aderarea comunei Sanislău la Asociaţia COMUNELOR SĂTMĂRENE  PENTRU AUDIT - ACSA

27

30.05.2013

Privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

28

30.05.2013

Privind alocarea sumei de 2000 lei cu ocazia Zilei de 1 iunie 2013 Ziua internaţională a copiilor , pentru Şcoala Gimnazială ’’Gheorghe Bulgăr ’’din Sanislău

29

28.06.2013

Privind mandatarea reprezentantului comunei Sanislău să voteze în Adunarea Generală a ’’ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare’’ aderarea comunei Valea Vinului  la Asociaţie

30

28.06.2013

Privind majorarea taxei zilnice pentru utilizarea temporară a locurilor publice de pe raza comunei Sanislău de la 15 lei/zi la 100 lei / zi

31

28.06.2013

Privind utilizarea contravalorii arendei datorată pentru anul 2012 de către Asociaţia crescătorilor de ovine Sanislău în vederea achiziţionării unui excavator

32

28.06.2013

Privind acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 1.000 lei familiei domnului Mateş Vasile

33

28.06.2013

Privind acordarea unui ajutor de urganţă în sumă de 1.000 lei familiei domnului Verdeş Tiberiu

34

28.06.2013

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi devizul general actualizat privind obiectivul de investiţii INSTALAŢII TERMICE ŞI LUCRĂRI DE RENOVARE LA SEDIUL PRIMĂRIEI SANISLĂU

35

28.06.2013

Privind amplasarea bustului comemorativ al Prof.Gheorghe Bulgăr în curtea din faţa Scolii Gimnaziale Gheorghe Bulgăr din Sanislău

36

28.06.2013

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Sanislău

37

31.07.2013

Privind mandatarea reprezentantului comunei Sanislău să voteze în Adunarea Generală a ’’ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare’’ aprobarea cotizaţiei anuale

38

31.07.2013

Privind mandatarea reprezentantului comunei Sanislău să voteze în Adunarea Generală a ’’ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare’’ aderarea comunelor Acâş şi Bârsău la Asociaţie

39

31.07.2013

Privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară VALEA NEAGRĂ pentru unele activităţi din cadrul serviciului public de salubrizare a comunei Sanislău

40

31.07.2013

Privind desemnarea reprezentantului comunei Sanislău în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor operatorilor regionali de salubrizare S.C.IERUL TIREAM S.R.L.

41

31.07.2013

Privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru organizarea evenimentului ’’ZIUA MOŢILOR DE CÂMPIE” în satul Marna Nouă şi amenajarea spaţiilor verzi din satul Marna Nouă şi alocarea sumei de 5.000 lei pentru amenajarea spaţiilor verzi din Sanislău

42

31.07.2013

Privind alocarea sumei de 4.000 în contul ’’Asociaţiei Comunitare Sanislău’’

43

31.07.2013

Privind modificarea bugetului local pe anul 2013

44

07.08.2013

Privind modificarea bugetului local pe anul 2013

45

22.08.2013

Privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru organizarea evenimentului ZIUA COMUNEI SANISLĂU

46

19.09.2013

Privind amplasarea în satul Horea a unei statui în memoria eroilor din satul Horea , căzuţi pe câmpurile de luptă pentru eliberarea ţării

47

19.09.2013

Privind acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 1.000 lei familiei doamnei Găbudean Iuliana Angela

48

22.10.2013

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi devizul general privind obiectivul de investiţii ’’AMENAJAREA PARCĂRII ÎN LOCALITATEA SANISLĂU ,COMUNA SANISLĂU , JUDEŢUL SATU MARE ”

49

22.10.2013

Privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2012 în sumă de 51.695 lei pentru obiectivul de investiţii ’’AMENAJAREA PARCĂRII ÎN LOCALITATEA SANISLĂU,COMUNA SANISLĂU , JUDEŢUL SATU MARE ”,

50

22.10.2013

Privind repartizarea sumei de 25.000 lei alocată la bugetul iniţial din anul 2013 pentru cultele religioase de pe raza comunei Sanislău

51

22.10.2013

Privind modificarea bugetului local pe anul 2013

52

22.10.2013

Privind alocarea sumei de 6.000 lei în contul ’’Asociaţiei Părinţilor Gheorghe Bulgăr Sanislău’’

53

22.10.2013

Privind alocarea sumei de 3.000 lei pentru participarea comunei Sanislău la evenimentul ’’ZILELE LEADER ”

54

22.11.2013

Privind participarea comunei Sanislău la parteneriatul înfiinţat în cadrul ’’Asociaţiei Comunelor Sătmărene pentru Audit - ACSA ”

55

22.11.2013

Privind modificarea bugetului local pe anul 2013

56

22.11.2013

Privind alocarea sumei de 2.000 lei pentru organizarea evenimentului ’’1 DECEMBRIE –ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ”

57

05.12.2013

Privind modificarea bugetului local pe anul 2013

58

19.12.2013

Privind preluarea în domeniul public al comunei Sanislău şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Sanislău a imobilului situat în Sanislău nr.1073,judeţul Satu Mare din domeniul public al statului şi din administrarea M.A.I.- I.T.P.F. Sighetu-Marmaţiei

59

19.12.2013

Privind preluarea în domeniul public al comunei Sanislău şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Sanislău a imobilului situat în comuna Sanislău, sat Horea , nr.130, judeţul Satu Mare din domeniul public al statului şi din administrarea M.A.I.- I.T.P.F. Sighetu-Marmaţiei

60

19.12.2013

Privind alocarea sumei de 6.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de cumpărarea cadourilor de Crăciun pentru copii şi preşcolari

61

19.12.2013

Privind acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 800 lei familiei domnului TORDAI OCTAVIAN

62

19.12.2013

Privind  transferul soldului din cont 50.04-păşune în contul 21.06.02.05-bugetul local

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL SANISLĂU IN ANUL 2012

NR. HCL

DATA HCL

CONŢINUTUL HOTĂRÂRII
- PE  SCURT -

01

13.01.2012

Privind reţeaua şcolară a comunei Sanislău pentru anul şcolar 2012-2013

02

06.02.2012

Privind mandatarea reprezentantului comunei Sanislău să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare, aprobarea Actului adiţional nr. 01/2010 la Actul constitutiv şi la Statutul asociaţiei

03

06.02.2012

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2012

04

06.02.2012

Privind unele responsabilităţi ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici, altor persoane juridice, precum şi cetăţenilor pentru gospodărirea comunei şi ordinea publică pe teritoriul comunei Sanislău

05

06.02.2012

Privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2012 pentru beneficiarii de ajutor social, apţi de muncă

06

06.02.2012

Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2011

07

06.02.2012

Privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

08

30.03.2012

Privind mandatarea reprezentantului comunei Sanislău să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare, aprobarea Actului adiţional nr. 02/2010 la Actul constitutiv şi la Statutul asociaţiei

09

30.03.2012

Privind mandatarea reprezentantului comunei Sanislău să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare, aderarea comunei Santău la asociaţie

10

30.03.2012

Privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism

11

30.03.2012

Privind aprobarea propunerii de încadrare în categoria de folosinţă drumuri judeţene a drumului comunal Horea-borna K 30

12

30.03.2012

Privind revocarea hotărârii nr. 36/2011 privind schimbul unui teren în intravilanul localităţii Sanislău

13

30.03.2012

Privind revocarea hotărârii nr. 54/2011 privind aprobarea acordului de cooperare între Primăria comunei Sanislău şi Autoguvernarea Minoritară Română din oraşul Mateszalka

14

30.03.2012

Privind stabilirea drepturilor băneşti pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

15

26.04.2012

Privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2012

16

26.04.2012
Revocată

Privind aprobarea atribuirii numelui „Rodica Mureşan” sălii de sport din localitatea Sanislău

17

26.04.2012

Privind aprobarea Actului de constituire a Grupului local de lucru pentru Comunitatea de rromi şi a Planului local de acţiune pentru incluziune socială a rromilor din Sanislău

18

16.05.2012

Privind aprobarea modificării traseului drumului Horea-borna K 30 (Graniţa cu Ungaria)

   1*

29.06.2012

Privind alegerea comisiei de validare

   2*

29.06.2012

Privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi ai comunei Sanislău

   3*

29.06.2012

Privind constatarea constituirii Consiliului Local Sanislău

   4*

29.06.2012

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

   5*

29.06.2012

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sanislău

19

13.07.2012

Privind revocarea hotărârii nr. 16/2012 privind aprobarea atribuirii numelui „Rodica Muresan” sălii de sport din localitatea Sanislău

20

13.07.2012

Privind introducerea reţelei de apă în cimitire

21

23.08.2012

Privind aprobarea atribuirii numelui „Rodica Muresan” sălii de sport din localitatea Sanislău

22

23.08.2012

Privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

23

23.08.2012

Privind alegerea viceprimarului comunei Sanislău

24

23.08.2012

Privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2012

25

25.09.2012

Privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2012

26

25.09.2012

Privind mandatarea reprezentantului comunei Sanislău să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare, aderarea comunelor Beltiug şi Căuaş la asociaţie

27

25.09.2012

Privind acceptul şi susţinerea participării Bibliotecii comunale Sanislău la Programul Naţional Biblionet

28

31.10.2012

Privind aprobarea Regulamentului CIP (Calculatoare cu internet pentru public) al Bibliotecii comunale Sanislău

29

31.10.2012

Privind mandatarea reprezentantului comunei Sanislău să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare, aderarea comunei Turţ la asociaţie

30

31.10.2012

Privind instrumentarea proiectului „Renovarea şi dotarea cu mobilier a clădirii Primăriei din comuna Sanislău”

31

31.10.2012

Privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru ridicarea unui monument în memoria deportaţilor în U.R.S.S. în perioada 1945-1949

32

04.12.2012

Privind modificarea bugetului local pe anul 2012

33

17.12.2012

Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din data de 21 decembrie 2011

34

28.12.2012

Privind aprobarea Planului de analiză a riscurilor al comunei Sanislău, judeţul Satu Mare pentru anul 2013

35

28.12.2012

Privind aprobarea Planului de cutremure al ciomunei Sanislău, judeţul Satu Mare pentru anul 2013

36

28.12.2012

Privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sanislău

37

28.12.2012

Privind mandatarea reprezentantului comunei Sanislău să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare, aderarea comunelor Crucişor, Tarna Mare şi Săcăşeni la asociaţie

38

28.12.2012

Privind propunerea transformării Grădiniţei de copii cu program normal Sanislău în Grădiniţă cu program prelungit pentru anul şcolar 2013-2014

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL SANISLĂU IN  ANUL  2011 

NR. HCL

DATA HCL

CONŢINUTUL HOTĂRÂRII
- PE  SCURT -

01

28.01.2011

Privind luarea în chirie a microbuzului de transport elevi de la Şcoala cu clasele I-VIII „Gheorghe Bulgăr” Sanislău

02

28.01.2011

Privind alocarea sumei de 40.000 lei pentru decolmatarea şanţurilor din comuna Sanislău

03

28.01.2011

Privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru ridicarea unui monument în memoria deportaţilor în U.R.S.S. în perioada 1945-1949

04

28.01.2011

Privind alocarea sumei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu cumpărarea cadourilor de Crăciun pentru copiii şcolari şi preşcolari

05

28.01.2011

Privind ridicarea unui monument în satul Horea

06

28.01.2011

Privind ridicarea unui monument în satul Marna

07

15.02.2011

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2011

08

15.02.2011

Privind veniturile potenţiale provenite din diferite surse, potrivit Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare

09

15.02.2011

Privind aprobarea Planului de interes local pentru beneficiarii de ajutor social, apţi de muncă, potrivit Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare

10

18.03.2011

Privind modificarea bugetului local pe anul 2011

11

18.03.2011

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi devizul general actualizat privind obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în comuna Sanislău, judeţul Satu Mare”

12

18.03.2011

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi devizul general actualizat privind obiectivul de investiţii „Modernizare uliţe în comuna Sanislău şi localităţile limitrofe Horea şi Marna, judeţul Satu Mare”

13

31.03.2011

Privind arendarea unei suprafeţe de 425,58 ha. din păşunea comunală situată în Sanislău - „Asociaţiei crescătorilor de ovine Sanislău”

14

31.03.2011

Privind arendarea unei suprafeţe de 100 ha. din păşunea comunală situată în Horea - „Asociaţiei proprietarilor de animale din satul Horea”

15

31.03.2011

Privind arendarea unei suprafeţe de 3 ha. teren „Grupului de producători tutun Sanislău - Nord-Vest S.R.L.”

16

31.03.2011

Privind revocarea hotărârii nr. 44/2010 privind eliberarea spaţiului (străzilor) din domeniul public al comunei de utilajele şi vehiculele abandonate

17

31.03.2011

Privind eliberarea spaţiilor din domeniul public al comunei (străzi) de utilajele şi vehiculele abandonate, conform Legii nr. 421 / 2002

18

31.03.2011

Privind mandatarea reprezentantului comunei Sanislău să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare aderarea comunei Săuca la asociaţie

19

31.03.2011

Privind mandatarea reprezentantului comunei Sanislău să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare aderarea comunei Porumbeşti la asociaţie

20

19.04.2001

Privind aprobarea preluării în administrare de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a obiectivului de investiţii „Modernizare străzi în comuna Sanislău, judeţul Satu Mare, cu o lungime totală de 9.600 ml. şi a terenurilor aferente acestuia, situate în comuna Sanislău din domeniul public al U.A.T. pe perioada realizării proiectului prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii 

21

19.04.2011

Privind aprobarea preluării în administrare de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a obiectivului de investiţii „Modernizare uliţe în comuna Sanislău şi localităţiţe limitrofe Marna şi Horea, judeţul Satu Mare, cu o lungime totală de 8.380 ml. şi a terenurilor aferente acestuia, situate în comuna Sanislău din domeniul public al U.A.T. pe perioada realizării proiectului prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii 

22

11.05.2011

Privind preluarea în inventarul domeniului public al comunei Sanislău a drumurilor agricole de exploataţie din comuna Sanislău

23

11.05.2011

Privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sanislău, judeţul Satu Mare

24

17.05.2011

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general actualizat privind obiectivul de investiţii „Infiinţare reţele publice de alimentare cu apă în localităţile Horea şi Marna, comuna Sanislău, judeţul Satu Mare”

25

31.05.2011

Privind aprobarea Planului de creştere a atrifelor şi acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Sanislău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare

26

31.05.2011

Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna Sanislău

27

31.05.2011

Privind stabilirea drepturilor băneşti pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

28

31.05.2011

Privind modificarea hotărârii Consiliului Local Sanislău nr. 16/2010 privind aprobarea acordului de parteneriat între judeţele Satu Mare, comuna Sanislău şi comuna Omboly, judeţul Szabolcs-Szatmar-Bereg în vederea realizării proiectului de cooperare transfrontalieră româno-maghiară „Restabilirea conexiunii rutiere dintre Sanislău (RO) şi Omboly (HU)

29

31.05.2011

Privind aprobarea propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale, a drumului vicinal Horea-borna K30 (graniţa cu Ungaria) cu o lungime de 0,800 km.

30

31.05.2011

Privind aprobarea acordării sumei de 5.000 lei în contul „Asociaţiei Comunitare Sanislău”

31

15.07.2011

Privind constituirea comisiei locale pentru inventarierea şi modul de administrare a pădurii comunale de către Ocolul Silvic „Salcâmul” Ciumeşti

32

15.07.2011

Privind revocarea hotărârii nr. 41/2010 privind atribuirea unei suprafeţe de teren, conform Legii nr. 15/2003 domnului Silvăşan Ionuţ-Răzvan

33

15.07.2011

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

34

15.07.2011

Privind preluarea în administrare a imobilului situat în comuna Sanislău, nr. 1073, judeţul Satu Mare din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

35

15.07.2011

Privind preluarea în administrare a imobilului situat în comuna Sanislău, sat Horea, nr. 140, judeţul Satu Mare din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

36

15.07.2011
Revocată

Privind schimbul unui teren situat în intravilanul localităţii Sanislău

37

15.07.2011

Privind priorităţile de cheltuieli efectuate din bugetul local

38

20.07.2011

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi devizul general actualizat privind obiectivul de investiţii „Reţele de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Sanislău, judeţul Satu Mare”

39

28.07.2011

Privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009

40

28.07.2011

Privind clarificarea situaţiei spaţiilor închiriate care aparţin domeniului privat al comunei Sanislău

41

28.07.2011

Privind participarea Consiliului Local Sanislău ca membru fondator la constituirea „Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare”

42

27.09.2011

Privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de urbanism

43

27.09.2011

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sanislău în Adunarea Generală  a „Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare

44

27.09.2011

Privind darea în folosinţă gratuită pe perioadă determinată a unui spaţiu din clădirea de la numărul de recenzare 1073 Sanislău către „Asociaţia Comunitară Sanislău”

45

27.09.2011

Privind modificarea bugetului local pe anul 2011 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2010

46

30.11.2011

Privind  mandatarea reprezentantului comunei Sanislău să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare, aderarea comunei Batarci la Asociaţie

47

30.11.2011

Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna Sanislău pentru anul 2012

48

30.11.2011

Privind aprobarea Planuzlui pentru cutremure al comunei Sanislău pentru anul 2012

49

30.11.2011

Privind suplimentarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sanislău

50

30.11.2011

Privind alocarea unei sume pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu cumpărarea cadourilor de crăciun pentru copiii şcolari şi preşcolari

51

30.11.2011

Privind aprobarea sumei de 550 lei pentru numita Szilagyi Etelka domiciliată în comuna Sanislău, nr. 336, judeţul Satu Mare cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani

52

30.11.2011

Privind aprobarea sumei de 250 lei / familie cu ocazia aniversării a 50 ani de căsătorie

53

30.12.2011

Privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice4 de alimentare cu apă şi canalizare nr. 12.313 / 19.11.2009

54

30.12.2011
Revocată

Privind aprobarea acordului de cooperare între Primăria comunei Sanislău (RO) şi Autoguvernarea Minoritară Română din oraşul Mateszalka (HU)

55

30.12.2011

Privind modificarea denumirii Şcolii cu clasele I-VIII „Gheorghe Bulgăr” Sanislău în Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bulgăr” Sanislău

 

HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL SANISLĂU IN  ANUL  2010 

NR. HCL

DATA HCL

CONŢINUTUL HOTĂRÂRII
- PE  SCURT -

1

16.03.2010

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2010

2

16.03.2010

Privind preluarea în inventarul domeniului public al comunei Sanislău a drumului local HOREA borna K 30 – mgraniţa cu Ungaria cu o lungime de 0,800 km.

  3

16.03.2010

Privind modificarea Actului constitutic al S.C. APASERV SATU MARE S.A., la care comuna Sanislău este acţionar

  4

16.03.2010

Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă către S.C. APASERV SATU MARE S.A.

  5

16.03.2010

Privind avizarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, consolidate şi armonizat pentru întreaga arie a serviciului din judeţul Satu Mare

  6

16.03.2010

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Sanislău în Adunarea Generală a A.D.I. pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare

  7

16.03.2010

Privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor aplicate de către S.C. APASERV SATU MARE S.A.

  8

16.03.2010

Privind aprobarea tarifelor pentru apă potabilă livrată în comuna Sanislău

  9

16.03.2010

Privind asocierea comunei Sanislău cu alte comune din judeţul Satu Mare în cadrul A.D.I. VALEA NEAGRĂ

10

16.03.2010

Privind acordarea unui mandat special A.D.I. VALEA NEAGRĂ pentru stabilirea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale pentru anul 2010, precum şi pentru elaborarea şi aprobarea Regulamentului, a Caietelor de sarcini şi a contractului de furnizare/prestare ale unor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare a comunei Sanislău

11

16.03.2010

Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

12

16.03.2010

Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII

13

16.03.2010

Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul REABILITAREA DRUMULUI DC 130 MARNA

14

16.03.2010

Privind aprobarea studiului de fezabilitate privind AMENAJAREA ŞI REABILITAREA SPAŢIILOR VERZI (PARCURI)

15

16.03.2010

Privind aprobarea studiului de fezebilitate pentru proiectul CAPELĂ MORTUARĂ ÎN LOCALITATEA SANISLĂU, JUDEŢUL SATU MARE

16

16.03.2010

Privind aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT între judeţul Satu Mare, comuna Sanislău, comuna Omboly şi judeţul Szabolcs-Szatmar-Bereg în vederea realizării proiectului de cooperare transfrontalieră româno-maghiară “RESTABILIREA CONEXIUNII RUTIERE DINTRE SANISLĂU (RO) ŞI OMBOLY (HU)

17

16.03.2010

Privind asigurarea cofinanţării proiectului de cooperare transfrontalieră româno-maghiară RESTABILIREA CONEXIUNII RUTIERE DINTRE SANISLĂU (RO) ŞI OMBOLY (HU)

18

16.03.2010

Privind participarea Consiliului Local Sanislău ca membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SUD-VEST SATU MARE

19

16.03.2010

Privind aprobarea infrastructurii pentru CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA SANISLĂU

20

16.03.2010

Privind preluarea în inventarul domeniului public al comunei Sanislău a drumurilor agricole de exploataţie din comuna Sanislău

21

16.03.2010

Privind aprobarea studiului de fezebilitate pentru proiectul CONSTRUIRE ŞI MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES ŞI DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE ÎN COMUNA SANISLĂU

22

16.03.2010

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - FABRICĂ DE NUTREŢURI ÎN COMUNA SANISLĂU, JUDEŢUL SATU MARE

23

16.03.2010

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – FERMĂ DE PUI ÎN LOCALITATEA SANISLĂU, JUDEŢUL SATU MARE

   1*

22.08.2010

Privind alegerea comisiei de validare

   2*

22.08.2010

Privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi ai comunei Sanislău

   3*

31.08.2010

Privind constatarea constituirii Consiliului Local al comunei Sanislău

   4*

31.08.2010

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

   5*

31.08.2010

Privind alegerea viceprimarului comunei Sanislău

   6*

31.08.2010

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Sanislău

24

16.09.2010

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Sanislău

25

16.09.2010

Privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Sanislău

26

16.09.2010

Privind unele reglementări, obligaţii, responsabilităţi şi contravenţii de revin instituţiilor publice, agenţilor economici, alte personae juridice şi cetăţenilor, pentru gospodărirea comunei, amenajarea acesteia şi ordinea publică pe teritoriul comunei Sanislău

27

16.09.2010

Privind aprobarea asocierea comunei Sanislău cu alte comune în cadrul operatorului regional de salubrizare S.C. IERUL TIREAM S.R.L. prin acceptarea unor părţi sociale de la Asociaţia Câmpia Careiului şi Ierului

28

16.09.2010

Privind aprobarea asocierii comunei Sanislău la ASOCIAŢIA PENTR REPREZENTAREA INTERESELOR PROPRIETARILOR DE TERENURI PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST şi mandatarea primarului comunei Sanislău să adopte şi să semneze Actul constitutiv şi Statutul asociaţiei şi să reprezinte comuna Sanislău în toate raporturile cu această asociaţie

29

22.09.2010

Privind propunerea de schimbare a categoriei funcţionale a drumului comunal DC 130 MARNA, în lungime de 2.27 km. în categoria de DRUM JUDEŢEAN

30

22.09.2010

Privind modificarea bugetului local pe anul 2010

31

13.10.2010

Privind completarea preambulului Hotărârii Consiliului Local Sanislău nr. 23/16 martie 2010 şi confirmarea aprobării Planului Urbanistic Zonal – FERMĂ DE PUI pe amplasamentul în suprafaţă de 70.000 mp., intravilan situat în comuna Sanislău, judeţul Satu Mare, C.F. 476 N, nr. cad. 5142 în varianta avizată din punct de vedere al protecţiei mediului

32

13.10.2010

Privind completarea preambulului Hotărârii Consiliului Local Sanislău nr. 22/16 martie 2010 şi confirmarea aprobării Planului Urbanistic Zonal – FABRICĂ DE NUTREŢURI pe amplasamentul în suprafaţă de 50.000 mp., intravilan situat în comuna Sanislău, judeţul Satu Mare, C.F. 473 N, nr. cad. 5141 în varianta avizată din punct de vedere al protecţiei mediului

33

13.10.2010

Privind modificarea şi completarea Contractului de concesiune autentificat sub nr. 1662 din data de 05 mai 2009, modificat prin Actul adiţional nr. 01, autentificat sub nr. 1663 din data de 05 mai 2009, ambele de către B.N.P. Cheresteşiu-Cheresteşiu-Hatvani din Carei, judeţul Satu Mare, încheiat între Consiliul Local Sanislău şi S.C. AVICOLA DAN S.R.L. Bucureşti

34

13.10.2010

Privind modificarea şi completarea Contractului de concesiune autentificat sub nr. 1659 din data de 05 mai 2009, modificat prin Actul adiţional nr. 01, autentificat sub nr. 1660 din data de 05 mai 2009, ambele de către B.N.P. Cheresteşiu-Cheresteşiu-Hatvani din Carei, judeţul Satu Mare, încheiat între Consiliul Local Sanislău şi S.C. AVIMIX APA S.R.L. Bucureşti

35

28.10.2010

Privind stabilirea programului de funcţionare pentru localurile cu program pe timp de noapte

36

28.10.2010

Privind atribuirea gratuită a unei suprafeţe disponibile pentru FUNDAŢIA GIPSY MISSION cu scop confesional

37

28.10.2010

Privind păstrarea în condiţiile prevăzute de lege a pădurilor comunale şi valorrificarea masei lemnoase conform legilor

38

28.10.2010

Privind păstrarea şi întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport a comunei Sanislău, judeţul Satu Mare în condiţii corespunzătoare

39

30.11.2010

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2011, conform Codului fiscal

40

30.11.2010

Privind stabilirea taxelor speciale pe anul 2011

41

30.11.2010

Privind atribuirea unei suprafeţe de teren pentru construirea de locuinţă, conform Legii nr. 15/2003

42

30.11.2010

Privind alocarea unei sume pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de cumpărarea cadourilor de Crăciun pentru copii şcolari şi preşcolari

43

29.12.2010

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

44

29.12.2010

Privind eliberarea spaţiilor din domeniul public al comunei (străzi) de utilaje şi vehicule abandonate

45

29.12.2010

Privind actualizarea chiriilor pentru spaţiile aflate în domeniul privat al comunei Sanislău

 

HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL SANISLĂU IN  ANUL  2008 

NR. HCL

DATA HCL

CONŢINUTUL HOTĂRÂRII
- PE  SCURT -

1

31.01.2008

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2008

2

31.01.2008

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2008

  3

31.01.2008

Privind cumpărarea unui imobil

  4

29.02.2008

Privind aprobarea PARTENERIATULUI ÎNTRE COMUNA SANISLĂU ŞI JUDEŢUL SATU MARE în vederea realizării proiectului „Elaborarea documentaţiilor pregătitoare pentru modernizarea infrastructurii de acces la graniţă, în regiunea de frontieră româno-maghiară de la HOREA (RO) – OMBOLY (HU)

  5

29.02.2008

Privind preluarea fără plată a drumului şi reţelei electrice spre FERMA MACEA

  6

29.02.2008

Privind acordarea avizului de principiu în vederea concesionării

  7

30.05.2008

Privind revocarea Hotărârii nr. 05/2008 a Consiliului Local Sanislău privind preluarea fără plată a drumului şi a reţelei electrice spre Ferma Macea

    1*

19.06.2008

Privind alegerea comisiei de validare

    2*

19.06.2008

Privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi ai comunei Sanislău

    3*

19.06.2008

Privind constatarea constituirii Consiliului Local al comunei Sanislău

    4*

19.06.2008

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

    5*

19.06.2008

Privind alegerea viceprimarului comunei Sanislău

    6*

19.06.2008

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Sanislău

  8

31.07.2008

Privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru oraganizarea evenimentului “ZIUA COMUNEI SANISLĂU” în data de 03 august 2008

  9

31.07.2008

Privind aprobarea utilizării sumei de 100.000 lei din fondul de rulment

10

08.08.2008

Privind aprobarea studiului de fezebilitate al proiectului CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA SANISLĂU, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

11

08.08.2008

Privind cota de cofinanţare din cadrul proiectului CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA SANISLĂU prin Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural

12

19.09.2008

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Sanislău

13

19.09.2008

Privind accesarea de fonduri pentru organizarea unor întâlniri între comunităţi din mai multe ţări

14

19.09.2008

Privind suplimentarea Organigramei aparatului de specialitate al Primarului cu postul de « cadru tehnic pentru situaţii de urgenţă »

15

05.11.2008

Privind rectificarea şi modificarea bugetului local pe anul 2008

16

18.11.2008

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

17

18.11.2008

Privind concesionarea prin licitaţie publică a unor terenuri situate în comuna Sanislău

18

18.11.2008

Privind aprobarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE TRILATERALĂ între localităţile SANISLĂU (RO) – KONYAR (HU) – SILVI MARINA (IT)

19

18.11.2008

Privind aprobarea CONVENŢIEI DE COOPERARE ŞI PRIETENIE între localităţile SANISLĂU (RO) – CIORESCU (REPUBLICA MOLDOVA)

20

18.11.2008

Privind constituirea A.D.I. PENTRU SERVICII ÎN SECTORUL DE DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL SATU MARE

21

15.12.2008

Privind aprobarea utilizării din bugetul local pe anul 2008 a sumelor corespunzătoare achitării drepturilor prevăzute în contractul colectiv de muncă

22

15.12.2008

Privind alocarea unei sume pentru acoperirea chletuielilor ocazionate cu organizarea serbărilor şi cumpărarea caurilor de Crăciun pentru copii şcolari şi preşcolari

 

HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL SANISLĂU IN  ANUL  2007 

NR. HCL

DATA HCL

CONŢINUTUL HOTĂRÂRII
- PE  SCURT -

1

23.01.2007

Privind aprobarea participării comunei Sanislău în calitate de acţionar la S.C. APASERV SATU MARE S.A.

2

23.01.2007

Privind revocarea Hotărârii nr. 29/2006 a Consiliului Local Sanislău privind revendicarea vechiului hotar al comunei Sanislău

  3

23.01.2007

Privind delimitarea hotarului dintre comuna Sanislău şi comuna Ciumeşti

  4

31.01.2007

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2007

  5

31.01.2007

Privind aprobarea Contractului colectiv de muncă pentru funcţionarii publicii şi angajaţii cu contract individual de muncă din aparatul de specialitate al primarului

  6

13.02.2007

Privind aprobarea utilizării sumei de 500.000 lei fond de rulment în anul 2007

  7

16.02.2007

Privind DESCHIDEREA DEFINITIVĂ A FRONTIEREI româno-ungare la borna K 30 între satul HOREA, comuna Sanislău, România şi comuna OMBOLY, Republica Ungară pentru circulaţia pietonală şi cu biciclete cu program stabilit

  8

16.02.2007

Privind proiectarea comună şi executarea drumului pentru circulaţia rutieră potrivit normelor europene

  9

30.03.2007

Privind înfiinţarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală Sanislău aflat în subordinea Consiliului Local

10

30.03.2007

Privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a aparatului de specialitate a primarului

11

30.03.2007

Privind CONSTRUIREA UNUI CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA SANISLĂU

12

30.03.2007

Privind REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN LOCALITĂŢILE HOREA ŞI MARNA NOUĂ

13

30.03.2007

Privind EXTINDEREA REŢELEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN COMUNA SANISLĂU

14

30.03.2007

Privind înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei Locale de Pază şi Ordine Publică Sanislău

15

31.05.2007

Privind aprobarea studiului de fezebilitate pentru proiectul CONSTRUIRE SEDIU NOU PENTRU PRIMĂRIA COMUNEI SANISLĂU”

16

31.05.-2007

Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru LUCRĂRI DE REABILITARE LA ŞCOALA GENERALĂ SANISLĂU

17

31.05.2007

Privind constituirea Comitetului Consultativ pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului

18

31.05.2007

Privind aprobarea sumei de 4.000 lei pentru decontarea cheltuielilor ocazionate cu organizarea CONCURSULUI DE POMPIERI - Faza Comunală, unde au participat 17 comune, respectiv pentru participarea echipei de pompieri la Faza Judeţeană, organizat la data de 07 iunie 2007 la Satu Mare, cât şi pentru Ziua copiilor şi pentru Ziua Armatei

19

31.05.2007

Privind aprobarea subvenţionării cheltuielilor de transport a elevilor de la Şcoala Generală cu clasele I-VIII Sanislău, care participă la o excursie de Ziua copilului – Traseu : Sanislău-Sibiu-Braşov-Sighişoara-Sanislău

20

29.06.2007

Privind stabilirea datei de desfăşurare şi alocarea sumei de 15.000 lei pentru desfăşurarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea evenimentului “ZIUA COMUNEI SANISLĂU”

21

29.06.2007

Privind darea în folosinţă gratuită (comodat) a unei suprafeţe de 100 mp. către Inspectoratul Poliţiei de Frontieră Satu Mare

22

20.07.2007

Privind darea în administrare a staţiei de captare şi a reţelei de apă a comunei Sanislău către S.C. APASERV SATU MARE S.A.

23

20.07.2007

Privind aprobarea tarifelor pentru apa potabilă livrată în comuna Sanislău

24

14.08.2007

Privind unele reglementări, obligaţii, responsabilităţi şi contravenţii ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici, alte persoane juridice şi cetăţenilor pentru gospodărirea comunei, amenajarea acesteia şi ordinea publică pe teritoriul comunei Sanislău

25

14.08.2007

Privind MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI SANISLĂU, prin programul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local

26

14.08.2007

Privind MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA POLIŢIEI COMUNITARE SANISLĂU prin Programul de modernizarea pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local

27

14.08.2007

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

28

14.08.2007

Privind APROBAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE AL COMUNEI SANISLĂU

29

14.08.2007

Privind revocarea Hotărârii nr. 21/2007 a Consiliului Local Sanislău

30

14.08.2007

Privind darea în folosinţă gratuită (comodat) a unei suprafeţe de 300 mp. către Inspectoratul Poliţiei de Frontieră Satu Mare

31

14.08.2007

Privind revocarea Hotărârii nr. 22/2007 a Consiliului Local Sanislău

32

14.08.2007

Privind revocarea Hotîrârii nr. 23/2007 a Consiliului Local Sanislău

33

14.08.2007

Privind aprobarea Contractului de parteneriat cu ORGANIZAŢIA CARITAS SATU MARE pentru furnizarea serviciilor de îngrijire social-medicală la domiciliu

34

28.09.2007

Privind păstrarea destinaţiei imobilului cămin cultural în domeniul public pe o perioadă de 15 ani

35

28.09.2007

Privind aprobarea PLANULUI DE ACTIVITATE AL CĂMINULUI CULTURAL SANISLĂU

36

28.09.2007

Privind încadrarea unui drum local ca drum comunal

37

28.09.2007

Privind reabilitarea şi pietruirea unui drum comunal

38

28.09.2007

Privind aprobarea realizării investiţiei PARC EOLIAN în comuna Sanislău

39

28.09.2007

Privind aprobarea modificării bugetului local pe anul 2007

40

28.09.2007

Privind încadrarea drumului local SANISLĂU – KIGYE ca drum comunal

41

28.09.2007

Privind reabilitarea şi pietruirea drumului comunal SANISLĂU – KIGYE

42

09.11.2007

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

43

09.11.2007

Privind încadrarea unui drum local ca drum comunal

44

09.11.2007

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL şi a Regulamentului local de urbanism al comunei Sanislău

45

09.11.2007

Privind aprobarea concesionării directe a serviciului de alimentare cvu apă, precum şi a patrimoniului public afferent serviciilor de apă către S.C. APASERV SATU MARE S.A.

46

09.11.2007

Privind înfrăţirea comunei SANISLĂU, judeţul Satu Mare cu comuna KONYAR, judeţul Hajdubihar, Republica Ungară

47

29.11.2007

Privind alocarea unei sume pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu cumpărarea cadourilor de Crăciun pentru copii şcolari şi preşcolari

48

28.12.2007

Privind constituirea asociaţiei de dezvoltare A.D.I. SATU MARE

49

28.12.2007

Privind acordarea indemnizaţiei de dispoziţiv pentru funcţionarii publici şi personalul contractual al Primăriei Sanislău

50

28.12.2007

Privind adoptarea PROTOCOLULUI DE ÎNFRĂŢIRE CU COMUNA KONYAR – UNGARIA

51

28.12.2007

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

52

28.12.2007

Privind alocarea sumei de 4.000 lei în vederea editării lucrării MONOGRAFIA COMUNEI SANISLĂU”

 

HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL SANISLĂU IN  ANUL  2006 

NR. HCL

DATA HCL

CONŢINUTUL HOTĂRÂRII
- PE  SCURT -

1

13.01.2006

Privind unele aspecte din activitatea Primarului

2

13.01.2006

Privind legalitatea defrişării arborilor de esenţă plopi

  3

13.01.2006

Privind CONSTRUIREA UNEI GRĂDINIŢE DE COPII ÎN LOCALITATEA SANISLĂU

  4

13.01.2006

Privind reglementarea situaţiei BIBLIOTECII COMUNALE SANISLĂU

  5

13.01.2006

Privind înfiinţarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Sanislău şi aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestuia

  6

13.01.2006

Privind iniţierea demersurilor pentru CONSTRUIREA UNEI PRIMĂRII NOI, MODERNE ÎN LOCALITATEA SANISLĂU

  7

13.01.2006

Privind aprobarea cantităţii de masă lemnoasă din pădurea comunală ce urmează a fi exploatată

  8

30.01.2006

Privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a aparatului propriu a Consiliului Local Sanislău şi a serviciilor aparţinătoare

  9

30.01.2006

Privind înfiinţarea Serviciului Public de Interes Local Specializat “POLIŢIA COMUNITARĂ SANISLĂU”

10

30.01.2006

Privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei Serviciului Public de Interes Local Specializat – Poliţia Comunitară Sanislău

11

02.02.2006

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2006

12

02.02.2006

Privind aprobarea Statului de funcţii a aparatului propriu a Consiliului Local şi a serviciilor aparţinătoare, valabil începând cu data de 01 februarie 2006

13

17.02.2006

Privind modificarea Hotărârii nr. 16 din data de 10 iulie 2003 privind vânzarea unor imobile

14

23.03.2006

Privind avizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI SANISLĂU

15

25.04.2006

Privind participarea Consiliului Local Sanislău la accesarea programului PHARE 2004 -  - Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestiune a deşeurilor (faza extinsă) prin proiectul „GESTIONAREA DEŞEURILOR ÎN MICROREGIUNEA CÂMPIA CAREIULUI ŞI IERULUI”

16

25.04.2006

Privind aprobarea demersului pentru Studiul de fezabilitate şi cofinanţării proiectului “GESTIONAREA DEŞEURILOR ÎN MICROREGIUNEA CÂMPIA CAREIULUI ŞI IERULUI” în cadrul programului PHARE 2004 – Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestiune a deşeurilor (faza extinsă)

17

30.05.2006

Privind cumpărarea unui utilaj complet cu lamă şi cu cupă

18

30.05.2006

Privind trecerea imobilelor în proprietatea comunei

19

30.05.2006

Privind înfiinţarea Serviciului Public de Interes Utilitar

20

30.05.2006

Privind modificarea bugetului local pe anul 2006

21

30.05.2006

Privind aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru cadrele didactice de la Şcoala Generală cu clasele I-VIII Sanislău

22

25.09.2006

Privind înfiinţarea CENTRULUI CULTURAL MULTIFUNCŢIONAL BORLAN – CZUMBEL SANISLĂU în subordinea Consiliului Local Sanislău

23

25.09.2006

Privind desfiinţarea postului vacant de referent

24

25.09.2006

Privind stabilirea traficului rutier pe străzile 8 Martie şi 30 Decembrie din Sanislău

25

28.09.2006

Privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006

26

08.11.2006

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

27

08.11.2006

Privind aprobarea implicării Consiliului Local Sanislău în proiectul ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE

28

27.11.2006

Privind avizarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism (PUG) şi (RLU) al comunei Sanislău

29

27.11.2006

Privind revendicarea vechiului hotar al comunei Sanislău

30

27.11.2006

Privind scoaterea imobilelor retrocedate din patrimoniul comunei Sanislău

31

27.11.2006

Privind schimbul de teren cu GOCS STEFAN

32

27.11.2006

Privind modificarea hotărârii Consiliului Local

33

27.11.2006

Privind introducerea unei acţiuni în justiţie

34

27.11.2006

Privind majorarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007

35

27.11.2006

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru Şcoala şi Grădiniţa din Sanislău, nr. 1082, judeţul Satu Mare

36

27.11.2006

Privind revocarea Hotărârii nr.23/2006 a Consiliului Local Sanislău privind desfiinţarea postului vacant de referent

37

27.11.2006

Privind aprobarea contravalorii a 50 litri benzină lunar din fonduri proprii pentru mijlocul de transport al Postului de Poliţie Sanislău

38

04.12.2006

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

39

04.12.2006

Privind finanţarea CONTRACTULUI DE LEASING nr. 23041 / Sanislău-4-001 şi a CONTRACTULUI  nr. 23043 / Sanislău-3-002 din data de 27 noiembrie 2006 privind finanţarea pe întreaga durată a contractului şi la valoarea totală a contractului

40

18.12.2006

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

41

28.12.2006

Privind modificarea Hotărârii nr. 34/2006 privind majorarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2007

42

28.12.2006

Privind taxele speciale pentru anul 2007

43

28.12.2006

Privind reînnoirea parteneriatului încheiat între Consiliul Local Tiream şi alte consilii locale

44

28.12.2006

Privind scoaterea imobilului retrocedat din patrimonial comunei Sanislău

45

28.12.2006

Privind vânzarea unui teren prin licitaţie publică

46

28.12.2006

Privind schimbul de apartamente între Consiliul Local Sanislău şi KREMER STEFAN şi soţia KREMER RENATA

 

HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL SANISLĂU IN  ANUL  2005 

NR. HCL

DATA HCL

CONŢINUTUL HOTĂRÂRII
- PE  SCURT -

1

04.02.2005

Privind urgentarea reglementării situaţiei juridice a terenurilor, conform legii fondului funciar, punerea în posesie şi eliberarea urgentă a titlurilor de proprietate

2

04.02.2005

Privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Sanislău

  3

04.02.2005

Privind aprobarea demarării procedurii de proiectare şi finanţare a proiectului pentru “REŢEAUA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA SANISLĂU”

  4

04.02.2005

Privind aprobarea demarării procedurii de DESCHIDERE A UNUI PUNCT DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT A ROMÂNIEI OCAZIONAL ÎN LOCALITATEA HOREA, JUDEŢUL SATU MARE

  5

21.02.2005

Privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a aparatului propriu şi serviciile aparţinătoare Consiliului Local Sanislău

  6

21.02.2005

Privind înfiinţarea Serviciului Public de Interes Utilitar

  7

21.02.2005

Privind aprobarea asocierii Consiliului Local Sanislău , proprietar al suprafeţei de 316,3 ha. Fond forestier pentru înfiinţarea OCOLULUI SILVIC CIUMEŞTI

  8

31.05.2005

Privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte personae juridice şi cetăţenilor pentru gospodărirea comunei Sanislău, precum şi sancţionarea instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice şi cetăţenilor pentru nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor privind buna gospodărire a comunei Sanislău

  9

31.05.2005

Privind asocierea Consiliului Local Sanislău, judeţul Satu Mare la ASOCIAŢIA RURALĂ CÂMPIA CAREIULUI ŞI IERULUI

10

31.05.2005

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicate în anul 2006

11

31.05.2005

Privind extinderea suprafeţei din intravilanul comunei Sanislău

12

31.05.2005

Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia “INFIINŢARE DISTRIBUŢIE DE GAZE NATURALE COMUNA SANISLĂU, LOCALITĂŢILE SANISLĂU, MARNA, HOREA + CIUMEŞTI, BEREA, JUDEŢUL SATU MARE”

13

28.06.2005

Privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. S.A. a suprafeţei de 2 ha. 1.434 mp. teren pe durata construirii obiectivului “SALĂ DE SPORT”

14

20.07.2005

Privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru organizarea “ZILEI SANISLĂULUI”

15

20.07.2005

Privind anularea dreptului de administrare operativă fără plată şi fără termen a unei suprafeţe de teren

16

26.07.2005

Privind darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor imobile

17

17.08.2005

Privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SANISLĂU

18

04.10.2005

Privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii a aparatului propriu a Consiliului Local Sanislău şi desfiinţarea posturilor de la unitatea autofinanţată Moara Sanislău

19

04.10.2005

Privind aprobarea preluării fără plată a imobilului situate în comuna Sanislău, nr. 1072, judeţul Satu Mare aflat în administrarea Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

20

04.10.2005

Privind dezmembrarea terenului cuprins în C.F. nr. 1 Sanislău, nr. topo. 4156/4, 4156/1/b/1 şi 4156/1/b/3 şi vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 1 ha. din această suprafaţă

21

05.12.2005

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2005

 

HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL SANISLĂU IN  ANUL  2004 

NR. HCL

DATA HCL

CONŢINUTUL HOTĂRÂRII
- PE  SCURT -

1

03.02.2004

Privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare din diferite surse, potrivit Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat şi O.U.G. nr. 105 / 2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală

2

19.02.2004

Privind înfrăţirea comunei Sanislău cu comuna Nyirbeltek şi comuna Omboly din Ungaria

  3

19.02.2004

Privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a aparatului propriu a Primăriei comunei Sanislău şi a serviciilor aparţinătoare

  4

19.02.2004

Privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru S.P.I.U.

  5

19.02.2004

Privind modificarea unor taxe stabilite anterior pentru anul 2004

  6

19.02.2004

Privind stabilirea valorilor de inventar a mijloacelor fixe aparţinând Consiliului Local Sanislău

  7

09.03.2004

Privind alocarea sumei de 40.000.000 lei de la capitolul autofinanţare – păduri la activitatea sportivă

  8

21.04.2004

Privind constatarea încetării mandatelor de consilier

  9

21.04.2004

Privind constatarea încetării mandatului de viceprimar

10

21.04.2004

Privind alegerea viceprimarului

11

21.04.2004

Privind schimbarea destinaţiei fondurilor de la capitolul 63.02.70 la capitolul 57.02.70 pentru înlocuirea cazanelor de la centrala termică a Şcolii Generale cu clasele I-VIII Sanislău

12

18.05.2004

Privind aprobarea bugetului modificat în urma reorganizării comunei Sanislău

  13*

24.06.2004

Privind alegerea comisiei de validare

  14*

24.06.2004

Privind validarea mandatelor consilierilor aleşi şi a supleantului de pe lista partidului P.D.

  15*

24.06.2004

Privind constituirea Consiliului Local al comunei Sanislău

  16*

24.06.2004

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local

  17*

24.06.2004

Privind alegerea viceprimarului şi validarea mandatului primului supleant de pe lista partidului U.D.M.R.

  18*

24.06.2004

Privind aprobarea numărului şi a componenţei comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate

19

25.06.2004

Privind modificarea listei de investiţii pe anul 2004

20

16.07.2004

Privind alocarea sumei de 70.000.000 lei pentru întocmirea proiectului în vederea schimbării cazanelor de încălzire de la Şcoala Generală cu clasele I-VIII Sanislău

21

16.07.2004

Privind stabilirea stabilirea ZILEI SANISLĂULUI şi cheltuielile aferente

22

10.08.2004

Privind trecerea anumitor bunuri din domeniul public al comunei Sanislău în domeniul public al comunei Ciumeşti

23

04.10.2004

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2004

24

04.10.2004

Privind modificarea postului de lăcătuş mecenic de la Moara comunală în post de morar şi reînfiinţarea serviciului de S.P.I.U. cu un număr de 4 persoane

25

08.10.2004

Privind aprobarea unui credit pentru schimbarea cazanelor de încălzire la Şcoala Generală cu clasele I-VIII Sanislău

26

08.10.2004

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “CENTRALA TERMICĂ LA ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII SANISLĂU”

27

29.10.2004

Privind modificarea numărului şi a componenţei comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate

28

29.10.2004

Privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Sanislău

29

29.10.2004

Privind modul de exploatare a pădurii comunale şi rezolvarea situaţiei juridice a acesteia

30

29.10.2004

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2005, indexate în conformitate cu H.G. nr. 783 / 2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005

31

29.10.2004

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2004

32

23.12.2004

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2004